© Roger A. Olavsen 2011 - 2019
Organisatorisk orienterte prosjekter Prosjekt - Overflytting av IT fra selskap i Norge til Sverige: Del av en utflaggingsprosess som involverte større organisatiske endringer ved to fabrikker. Prosjekt - QSYS Omfattende prosjekt som startet i 2006 og ble avsluttet i 2011. Basis var å opprette en organisatorisk enhet med hovedansvar for alle kvalitetsprosesser ved bedriften i Romania. Denne enheten skulle sørge for å oppfylle alle nødvendige sertifiseringer. Underveis ble prosjektet utvidet til å omfatte tilsvarende enhet i Kina. Prosjektet inneholdt en stor andel ledelse- og motivasjonsfaktorer i tillegg til teknisk løsninger og fagkompetanse. Økonomisk orienterte prosjekter Prosjekt - Lagerreduksjon: Del av større kapitalrasjonaliseringsprosjekt. Reduksjon av lagervarer basert på analyse av “refill & process time” Prosjekt - Lokasjonseffektivitet Analyse av prosesstider for samsvarende produkter ved forskjellige produksjonsenheter. Teknisk orienterte prosjekter Prosjekt - Y2K: Hovedansvar for tilpasning og sikring av IT løsninger som kunne bli rammet av problemer ved årtusenskiftet. Prosjekt - Complaint Register (COMPRE): Opprettelse av workflowsystem for kundeklager og interne avvik i BecoTek divisjonen (Norge, USA, Romania, Kina).
Prosjekter  Oppsummering
Hjem Arbeid (CV) Prosjekter (CV) Fritid Kontakt
Roger A. Olavsen
Update | Oppdatert: 08.01.2018