© Roger A. Olavsen 2011 - 2019
Siste prosjekter
Jacobsen Elektro Holding AS  Utvikle og iverksette program for antikorrupsjon og CSR til alle ansatte i gruppens selskaper. Dette omfatter Norge, flere land på det afrikanske kontinent og deler av Asia. Kongsberg Maritime (GCS)  Internt kurs i kvalitetsforståelse og metodisk problemløsning tilpasset en global serviceorganisasjon. Sertifisering av ledere i Norge, Korea, Singapore og Dubai. BecoTek (Suzhou, Kina)  Oppbygging av organisasjon,  kvalitetssystem og sertifisering etter ISO 9001:2008.
Compliance Consult AS  Generelt ansvar som daglig leder Gjennomføre leverandør-, agent-, og partnerutvikling innen HMS, CSR og miljø Lederopplæring innen etisk lederskap i utfordrende markeder Jacobsen Elektro Holding AS  Etablere og påse aktiv etterlevelse av kvalitetssikrings-, HMS- og CSR-system prosedyrer Ledelsens representant, i henhold til ISO 9001, SA 8000 og andre standarder Følge opp at kvalitets-/HMS-/CSR systemet er effektivt implementert og underbygger bedriftens forretning Redusere omdømmerisiko Kongsberg Maritime AS  QA Manager Global Customer Support m/kvalitetsfaglig oppfølging og støtte til divisjonsledelsen Faglig oppfølging av QA-sertifisering av personell i Norge, Singapore og Sør-Korea BecoTek Metal Group (nå Johnson Metall Group) Sertifisering kvalitet og miljø (ISO 9001/14001) for BecoTek, Kina og BecoTek, Romania Kompetanse- og systemoppbygging til Becotek, Romania og BecoTek, Kina BecoTek AS  Reduksjon av materialfeil ved støpeprosesser (Six Sigma analyser og teknikker) Kartlegging av prosesser, risikoanalyse (FMEA) og kontrollplaner (støperi & maskinering) Sertifisering miljø (ISO 14001:2004) Utvikling av elektronisk avviksregistrering (Sharepoint & MS SQL / Lotus Notes/Domino) Torda Ink AS.  Sertifisering kvalitet og miljø (ISO 9001/14001) IT-prosjekter relatert til drift og internasjonal etablering  
Curriculum Vitae Mine prosjekter og min utdanningsplan
Hjem Arbeid (CV) Prosjekter (CV) Fritid Kontakt
Roger A. Olavsen
Update | Oppdatert: 08.01.2018
Prosjekter (CV)