© Roger A. Olavsen 2011 - 2019
HMS, kvalitet, eksternt miljø og risikostyring
IKT systemer
Geografisk omfang
Mer info Mer info Mer info Mer info Mer info Mer info
Utdannet bedriftsøkonom fra BI, med lang ledererfaring fra produksjonsbedrifter, prosjekter, og bygg/anlegg. Min arbeidserfaring som leder er av både operativ og administrativ art ved selskaper i og utenfor Norge. Dette omfatter prosjekter i forbindelse med oppbygging av organisasjonsstruktur, samt HMS og kvalitet i prosjekter, leverandørutvikling. Jeg har også hatt utstrakt kontakt med kunder. Behersker engelsk meget godt både muntlig og skriftlig. Erfaring med tysk skriftlig. Prioriterte områder for mitt arbeid siden 1996 har vært: Sosialt ansvar & antikorrupsjon SA8000 (Social Accountability Certification) Aktivt arbeid mot sosial dumping Antikorrupsjon & forretningsetikk (forbyggende arbeid, interne kurs og revisjon) HMS - Kvalitet - Miljø (system & revisjon) OHSAS 18001:2007 (forberedelser mot ISO 45001) ISO 9001:2015 (og tidligere revisjoner) ISO 14001:2015 (og tidligere revisjoner) IT systemer (drift & sikkerhet) iSeries (IBM) Microsoft & Lotus Notes/Domino
Velkommen til min hjemmeside Litt om meg og mine interesser
Hjem Arbeid (CV) Prosjekter (CV) Fritid Kontakt
Roger A. Olavsen
Update | Oppdatert: 08.01.2018
Hjem