© Roger A. Olavsen 2011 - 2019
HMS, kvalitet, eksternt miljø og risikostyring
IKT systemer
Geografisk omfang
Mer info Mer info Mer info Mer info Mer info Mer info
Utdannelse: Bachelor of Management og Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Faglig rettet spesialisering innen multikulturell etisk ledelse i utfordrende markeder. Lang ledererfaring fra produksjon, engineering, prosjektledelse og bygg/anlegg. Min arbeidserfaring som leder er av både operativ og administrativ art ved selskaper i og utenfor Norge. Dette omfatter prosjekter i forbindelse med oppbygging av organisasjonsstruktur, samt HMS & kvalitet i prosjekter, leverandørutvikling, og utstrakt kontakt med kunder. Behersker engelsk meget godt både muntlig og skriftlig. Erfaring med tysk skriftlig. Sosialt ansvar & antikorrupsjon SA8000 (Social Accountability Certification) Aktivt arbeid mot sosial dumping Antikorrupsjon & forretningsetikk (forbyggende arbeid, interne kurs og revisjon) HMS - Kvalitet - Miljø (system & revisjon) OHSAS 18001:2007 (forberedelser mot ISO 45001) ISO 9001:2015 (+ tidligere revisjoner) ISO 14001:2015 (+ tidligere revisjoner) IT systemer (drift & sikkerhet) iSeries (IBM) Microsoft & Lotus Notes/Domino
Velkommen til min hjemmeside Litt om meg og mine interesser
Hjem Arbeid (CV) Prosjekter (CV) Fritid Kontakt
Roger A. Olavsen
Update | Oppdatert: 08.01.2018
Hjem