© Roger A. Olavsen 2011 - 2019
Administrasjon og drift Fokus har vært rettet mot system, sikkerhet og driftsstabilitet. Driftsmiljø med PC-server og AS/400 - IBM iSeries er noe jeg arbeidet med fra 1998 - 2006. PC-server omfattet både Novell Netware og Windows NT/Windows 2000. Ansvar omfattet også ERP løsninger som Løsning1, Movex og Domino/Lotus Notes på AS/400 - IBM iSeries. Løsninger på Microsoft plattform er bl.a. WinTid (tidregistrering), ECO-online (HMS datablader). Utvikling & applikasjoner Samtidig som jeg hadde ansvar for forskjellige IT-systemer i tiden 1998 - 2006, brukte jeg noe tid på uttrekk og analyse av data. Jeg opprettet analysemodeller i Excel og verktøy som DI-Diver og automatiserte prosesser for uttrekk av datarapporter. Jeg ble i stor grad benyttet som en ressursperson til å lete fram, sammenkoble, og analysere mønster i data fra databaser i forskjellige systemmiljøer. Jeg utviklet en applikasjon til registrering av kundeklager for BecoTek AS i 2002. Denne baserte seg på Domino/Lotus Notes og var en workflow-applikasjon som fulgte opp aktiviteter og tidsfrister. Den ble først brukt i Norge, deretter implementert i Romania. I 2008 ble plattformen erstattet av Sharepoint og fabrikkene i USA og Kina ble koblet opp mot samme applikasjon. Tilsvarende system ble deretter opprettet for registrering av internfeil i Norge. Ved Jacobsen Elektro Gruppen utviklet jeg en web basert applikasjon som sikret at rapporteirng av uønskede hendelser ble lagret, men ikke kunne spores tilbake til den som varslet. Gjennom dette ble alle slike rapporteringer anonymisert, samtidig som man sikret oppfyllelse av lovens krav til å legge til rette for anonym rapportering. Dataverktøy Jeg har god erfaring med bruk av kontorsystemer og dataverktøy som MS Office, Minitab®, Sharepoint, InfoPath, Xara Web Designer, NiceLabel, Dynamics AX og en rekke andre innen programmering. Generelt er interessen stor innen alle datarelaterte temaer.
IKT-systemer  Erfaring
Hjem Arbeid (CV) Prosjekter (CV) Fritid Kontakt
Roger A. Olavsen
Update | Oppdatert: 08.01.2018