© Roger A. Olavsen 2011 - 2019
HMS Det viktigste innen HMS har vært å sikre at ingen ansatte eller innleid arbeidskraft blir skadet eller omkommer som følge av det arbeid som utføres. Oppfølging av dette har skjedd gjennom direkte oppfølging på anleggs- eller arbeidsplass, gjennom aktivt arbeid med risikoreduserende tiltak og aktivtiter, samt opplæring innen personlig sikkerhet og det å skape forståelse for bruk av verneutstyr. Miljø Tiltak innen miljøprosjekter har hatt to hovedfaktorer som drivkraft. Kunderelaterte krav til at en nøkkelleverandør skal være miljøsertifisert, samt samfunnets krav til bærekraft. Min oppgave innen dette har vært å gjennomføre slike krav på en økonomisk forsvarlig måte og samtidig oppfylle kundenes og/eller samfunnets krav. Prosjekter dette kan kobles til er arbeid med energieffektivisering, CO2 fotavtrykk, og ved installasjoner i mindre utviklede regioner og land. Utfordringen med å ha en ensartet policy og et felles system for måling og rapportering for en organisasjon som er spredt over flere kontinenter, er også noe jeg har vært med på å utvikle. Kvalitet / Risikostyring Oppfølging, måling og analyse har vært en stor del av mitt ansvarsområde. Dette gjenspeiles dermed i min måte å tilnærme seg et problem eller avvik. Kartlegging av grunnårsaker og vurdering av risikomomenter er viktige pillarer. Verktøy for slike analyser har jeg bl.a. funnet i AIAG’s håndbøker (Automotive Industry Action Group). Mitt Green Belt kurs med sertifisering har også tilført meg meget nyttig kunnskap. Akkreditert sertifisering som: ISO 14001:2015 Environmental Lead Auditor - IRCA Certificate IQ-LA0731 Quality System Manager (Certificate QSM-520 & IPC Certificate IPC-NO-QM-023) Quality Lead Auditor (Certificate QLA-945 & IPC Certificate IPC-NO-QLA-162) Risk Manager (Certifcate RM-394 & IPC Certificate IPC-NO-RM-005) Analysemetoder og verktøy jeg ofte bruker i denne type arbeid er f.eks. SJA, PFMEA og Minitab®.
HMS, Kvalitet og miljø  Erfaring
Hjem Arbeid (CV) Prosjekter (CV) Fritid Kontakt
Roger A. Olavsen
Update | Oppdatert: 08.01.2018
Certificates